Jak na vizualizaci dat a Business Intelligence

Data nestačí sbírat,
musíte je vidět

Přehledně zobrazovat živá data i jejich historické průběhy je zásadní krok v digitalizaci a standardizaci dat.

Kdo a proč potřebuje data vidět?

  • Grafy a semafory pomáhají hlídat technologická data a dávat je do souvislostí, což přispívá k modernímu condition monitoringu.
  • Dashboardy zprostředkovávají střednímu managementu KPI a další výrobní ukazatele a pomáhají tak k optimalizaci řídicích procesů.
  • Manažerské pohledy poskytují vedení závodu přesné informace o efektivitě provozu, což umožňuje lépe rozhodovat ve strategických otázkách.

 

Cílem je tedy vizualizovat a zpřístupnit data, která v provozu sbíráte, ať už prostřednictvím OPC serverů, OPC Routeru anebo bezdrátově.

Jak na to

Přehledné dashboardy pro základní analýzu dat

Open source program Grafana je ideální pro první práci s daty – dokáže je vytáhnout z databáze a poskytnout v přehledné grafické formě, na základě které můžete data monitorovat a analyzovat.

Výhodou je, že jako open source nevyžaduje počáteční investici do licence. My vám pomůžeme připravit data v databázi a v Grafaně nastavit customizované dashboardy, abyste viděli vše tak, jak potřebujete.


Kvalitní reporty a kompletní BI řešení

Manažerské pohledy a pokročilejší analýzu dat poskytne FOXON Business Intelligence, tedy FBI. KPI pod dohledem a analýzy výrobních, technologických i finančních dat z rukou zkušených FOXON analytiků vám usnadní rozhodování a identifikaci příležitostí pro zlepšení.

Pro Power BI a další nástroje vám připravíme data vhodná pro vaše manažerské pohledy.


FIOT projekty a vlastní vizualizace

Složitější projekty sběru a vyhodnocování dat i jejich vizualizace realizujeme jako projekty FIOT (Factory Internet of Things). V úzké spolupráci s vámi digitalizujeme údržbu i výrobu a specializujeme se na projekty typu condition monitoring, sledování OEE a vytváření produkčních profilů strojů.

Data z výrobních linek a existujících SW řešení napojíme do jedné IoT platformy ThingWorx a připravíme pohledy na celý závod, na výrobní halu, na linku, na veličiny i na relevantní dokumentaci. Tenhle systém bude postupně růst s vašimi potřebami a společně s tím, jak daleko se v práci s daty dostanete.


Na 3D digitální dvojče si takřka sáhnete

V tabletu i na počítači můžete mít živý 3D model vaší linky nebo stroje. Osvědčil se i našim zákazníkům jako velmi praktický nástroj pro údržbu a management.

V tabletu nebo na počítači si zobrazíte stroj, výrobní linku nebo výrobní halu s podrobně lokalizovanými zařízeními, např. PLC, rozvaděči, stanicemi průmyslové komunikace apod. To vše je doplněno o živá data, digitalizovanou dokumentaci, postupy oprav zařízení nebo historii událostí. Můžete ho propojit např. se SAPem či informacemi o skladovosti náhradních dílů.

S 3D modelem pak můžete různě manipulovat, otáčet ho, nahlížet dovnitř, školit na něm obsluhu nebo vyhledávat rozvaděče a zařízení. Alertový systém upozorní na chybné zařízení a 3D model vás k němu přímo navede.


Rozšiřte realitu o aktuální data

Jak funguje AR (Augmented Reality), tedy rozšířená realita? Skrz tablet a jeho kameru se podíváte třeba na otevřený rozvaděč a software do obrazu vloží digitální data, např. o stavu jednotlivých komponent uvnitř nebo odkaz na dokumentaci.

K čemu je to dobré? V průmyslu existují případy, kdy pomocí technologie rozšířené reality identifikujete např. vadný senzor ve stroji daleko rychleji, čímž zkrátíte dobu opravy.

Velkou příležitostí jsou také prezentační a edukativní účely. AR umožňuje fyzický objekt virtuálně a do nejmenších detailů rozložit a opět složit nebo na dálku instruovat při opravě vadného dílu.

Naučte se tvořit analýzy dat a reporting

Chcete proniknout do softwaru Power BI a sami si tvořit profesionální manažerské pohledy na data? Na toto téma pořádáme pravidelná školení. Přihlaste se a zjistíte, jaká data jsou pro vás ta nejdůležitější.

 

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu