Jak na sběr a archivaci dat
přes OPC komunikaci

PROČ DATA Z PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ SBÍRAT A STANDARDIZOVAT?

Condition monitoring strojů, procesní řízení i strategické plánování výroby nemůžete zefektivňovat bez dostatečných výrobních a technologických dat. Jejich čtení, archivace a zpracování se ale komplikuje, když si uvědomíte, že existuje velká řada komunikačních protokolů. Každé zařízení tedy komunikuje data jinak a mezi sebou nejsou kompatibilní.

Vy ale potřebujete data:

  • sbírat z různých míst – PLC, HMI, kamer, počítačů, rozvaděčů, strojů, hal a místností, objektů, aut, venkovních prostor atp.,
  • shromažďovat na jednom místě, v jedné databázi,
  • porovnávat mezi s sebou,
  • zpracovávat a vytvářet mezi jednotlivými proměnnými různé funkce,
  • poskytovat dalším nadřazeným systémům.

Proto existují nástroje pro standardizaci dat, které různé komunikační protokoly „překládají“ do jednoho univerzálního. Základem úspěšného sběru a zpracování výrobních a technologických dat je pak zvolit hned na začátku správný nástroj pro tuto standardizaci. Sběr dat je totiž projekt, který nikdy nekončí, naopak, postupně roste pod rukama.

Sjednoťte sběr dat přes OPC komunikaci

Pracovat na platformě, která vám umožňuje projekty rozšiřovat a propojovat s dalšími systémy, je tedy pro úspěšný condition monitoring a komplexní práci s daty klíčové.

Jedním z nejuniverzálnějších protokolů je tvz. OPC komunikace. Zajišťuje jednotné komunikační rozhraní mezi PLC systémy a nadřazenými SW aplikacemi, např. MES, SCADA HMI, vizualizace, databáze, IoT platformy apod.

Jak na to

Jedna OPC komunikace pro stovky zařízení = KEPServerEX

OPC servery značky Kepware propojí různé řídicí systémy s aplikacemi SCADA HMI, databázemi, cloudem nebo IoT. V jednom softwaru si totiž „odemykáte“ jednotlivé drivery podle toho, z jakých zařízení chcete číst data. KEPServerEX přitom dokáže obsluhovat stovky typů PLC, robotů a dalších zařízení značek Siemens, Rockwell, Omron, Fanuc, ABB, Mitsubishi, Allen-Bradley atd.

Sebraná data převádí na protokoly OPC UA/DA, OPC HDA, SNMP, MQTT, REST, ThingWorx Native a další, data ukládá rovnou do databáze anebo matematicky upravuje.

Kompatibilitu i všechny výhody si můžete vyzkoušet v 30denní trial verzi zdarma.


OPC servery značky FOXON

Tam, kde KEPServerEX nestačí a nenajdeme jiné vhodné řešení, naprogramujeme OPC server přímo ve FOXONu. Takže dnes můžete využít OPC server např. pro zařízení SEW nebo pro systémy Heidenhain.


Pro výměnu dat s mnoha nadřazenými systémy

Zatímco KEPServerEX vyniká velkým množstvím zařízení, ze kterých lze data sebrat (na úrovni shop flooru), silná stránka OPC routeru je naopak v množství nadřazených systémů, do kterých lze data ve formátu OPC posílat. Vyměňovat data tak může se SAPem, čtečkami čárových kódů, tiskárnami, různými databázemi atd.


Práce s daty přes průmyslový router

Jako OPC UA server slouží také průmyslový router Ewon Flexy 205. Ač primárně slouží pro vzdálený přístup na řídicí systémy, právě díky tomu, že funguje zároveň jako OPC UA server a OPC UA klient, dokáže data také sbírat a zapisovat. Je kompatibilní s nejčastěji používanými řídicími systémy.

Naučte se o síť lépe pečovat

Chcete se ve sběru dat víc vyznat? O OPC serverech KEPServerEX pořádáme dvoudenní školení. Přihlaste se a zjistíte, jak začít sbírat data z řídicích systémů standardizovaně.

Nechcete se do toho pouštět sami?

Nevíte, jak se sběrem dat začít a jak vybrat ty správné nástroje a platformy? Pojďme to spolu probrat. Řekněte nám, co od sběru dat očekáváte. Rádi vám poradíme, kudy do toho a jak postupovat.

Související produkty

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu