FIOT – řešení pro condition monitoring a OEE

FIOT (FOXON INTERNET OF THINGS)
CHYTRÉ PROJEKTY PRO IOT A INDUSTRY 4.0

Projekty FIOT jsou připraveny řešit celý ekosystém údržby – sběr dat, condition monitoring (CM), preventivní a chytrou údržbu i třeba rozšířenou realitu.

V jednom uživatelském prostředí umíme najít a vzájemně kombinovat informace o stavu výrobních zařízení, jako jsou např. vibrace, teploty a další údaje z čidel a PLC. FIOT také umožňuje nejrůznější pohledy na spotřebu energií a médií, relevantní sledování prostředí na halách, stavu sítí i dalších vlivů. Na základě většího množství dat pak můžete sledovat i různé trendy a vzájemné ovlivňování veličin.

FIOT představuje ucelené řešení skládající se z hardwaru a softwaru určeného pro měření fyzikálních i nefyzikálních veličin, sběr dat z PLC i senzorů, archivaci, vyhodnocování, plánování a prevenci. FIOT je zkrátka moderní nástroj pro sběr dat, condition monitoring, preventivní a chytrou údržbu, který sdružuje data do jednoho přehledného online systému.

SLEDUJEME STAVY, VLASTNOSTI A UDÁLOSTI V MNOHA OBLASTECH A EFEKTIVNĚ NA NĚ REAGUJEME

Oblasti použití

Úspory energií

Sledování spotřeb energií je klíčovým krokem k realizování úsporných opatření v této oblasti. My ale jdeme ještě dál. Technicky umíme sledovat a analyzovat kvalitu elektrické energie a sofistikovaným řízením světel (bez nákladných rekonstrukcí) umožňujeme snižovat náklady na osvětlení. Máme i řešení pro sledování stavu baterií a záložních zdrojů.


Zvyšování OEE (= Overall Equipment Effectiveness)

Důsledný condition monitoring, založený na automatizovaně sbíraných datech, umožňuje zabezpečit takový technický stav výrobních zařízení, při kterém se dostupnost a výkonnost drží na maximu. 

Správným vyhodnocením dat a nastavením limitů také můžete vhodně plánovat a zabezpečit i případné odstávky (náhradní díly, kooperace, dokumentace…).


Predikce poruch a hledání souvislostí

Předpokladem účinnosti údržby a snižování nákladů na ni je predikce poruch, resp. nutných zásahů. Proto nejen že sbíráme data v reálném čase, ale také zpracováváme historická data na co nejvyšší úrovni s využitím moderních analytických metod a napojujeme je na systémy určené pro velké objemy dat (BigData). 

Díky tomu umíme zachytit jak negativní trendy (např. horšící se vibrace), tak i širší souvislosti (např. teplota vs. kvalita oleje vs. vibrace).


Využití rozšířené reality

Rozšířená realita není jen o vytvoření vlastní aplikace, ale především o novém stylu práce – o inovaci v pravém slova smyslu. Posuďte sami: máte k dispozici tablet nebo mobilní telefon, na jehož displeji se vám zobrazí pohled na reálný objekt (např. výrobní linku). Obraz je obohacen o „ovládací“ prvky (ikony), které vám přímo na místě poskytnou celou řadu informací o objektu (např. hodnoty sledovaných veličin, odkazy na dokumentaci, přehled událostí…). 

S objektem můžete také manipulovat nebo nahlédnout „pod kapotu“, aniž byste potřebovali složitou techniku a dlouhé hodiny montážních prací. Můžete také pořizovat fotodokumentaci a využívat znalostní databázi. A to vše na jednom zařízení a v jednom prostředí.


Mobilita a reakční doba údržby

Ve výrobě se kladou vysoké nároky na pravidelnou údržbu i odstranění aktuálních závad. V tabletu nebo mobilním telefonu proto můžete mít k dispozici veškerá potřebná data o stavu a nastavení senzorů, odpovídající dokumentaci i alokaci náhradních dílů. Díky pár klikům získáte informace, které aktuálně potřebujete, a pokud se objeví závada, kterou není možné odstranit rovnou na místě, zadáte pomocí aplikace požadovaný úkol příslušné sekci údržby.


Včasné varování o mimořádných událostech

Včas znamená v tomto případě ihned v okamžiku výskytu mimořádné události. Proto umožňujeme na online data reagovat online informací, tedy okamžitým porovnáním s přednastavenými limitními hodnotami a následným alarmovým hlášením (SMS, e-mail, signalizace). Vhodným nastavením umožňujeme i eskalaci alarmů.


Komplexní reporting

Komplexní reporting znamená znásobení účinnosti dílčích databází a systémů (PLC strojů, firemní ERP, systémů řízení údržby, skladových systémů, přídavných senzorů apod.) pomocí sjednocujících dashboardů a smysluplných datových rozhraní. Uživatelsky přívětivé prostředí vám umožní rychlou orientaci v souvisejících informacích. Systém zamezuje duplikování dat, což znamená, že budou kvalitnější (spolehlivější), a navíc vám to umožní jejich snadnější správu.


Kvalitní a spolehlivá komunikace

Základem každého řešení je spolehlivá komunikace se stroji, systémy a uživateli. Naší výhodou jsou letité zkušenosti se standardy OPC, bezdrátovými komunikacemi, průmyslovými sběrnicemi, řídicími systémy a především možnosti vlastního vývoje produktů pro sběr dat.


Podpora Industry 4.0

Industry 4.0. pro nás již není budoucnost, ale současnost. Našli jsme se především v pojmech „chytrá továrna“ a speciálně pak „chytrá údržba“. Naše řešení respektují základní principy tohoto trendu, jako je důraz na mobilitu, digitalizace dat a propojování systémů. Využíváme jak osvědčené nástroje, tak i nové progresivní technologie (bezdrátové senzory, rozšířená realita, analýza dat) a rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme.


Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

S problémem nedostatku lidí v údržbě, zvyšujících se nároků na specializaci, nespolehlivosti autonomní údržby i s rostoucím tlakem na atesty a pravidelná proškolování se setkáváme velmi často. Efektivním řešením je sada nástrojů, od zpřístupnění relevantní části dokumentace přes „navigace“ při kontrolách a zásazích až po interaktivní checklisty či knowledge base. K tomu využíváme kromě osvědčených postupů, jako je automatizovaný sběr dat v reálném čase a systémová integrace, i nejmodernější technologie – rozšířenou a virtuální realitu, digitální dvojče a mobilní koncová zařízení včetně 3D aplikací.


Jak se staví projekt?

Podívejte se, jak se snadno dostanete od sběru dat k preventivní údržbě krok za krokem.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu