Co projekty FIOT řeší?

Efektivně sledujeme a reagujeme
na stavy, vlastnosti a události v mnoha oblastech

Oblasti použití:

Úspory energií
Zvyšování OEE
Predikce poruch a hledání souvislostí
Využití rozšířené reality
Mobilita a reakční doba údržby
Včasné varování o mimořádných událostech
Komplexní reporting
Kvalitní a spolehlivá komunikace
Podpora Industry 4.0
Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

Úspory energií

Sledování spotřeb energií je klíčovým krokem k realizování úsporných opatření v této oblasti. My ale jdeme ještě dál. Technicky umíme sledovat a analyzovat kvalitu elektrické energie, a sofistikovaným řízením světel (bez nákladných rekonstrukcí) umožňujeme snižovat náklady na osvětlení. Máme i řešení pro sledování stavu baterií a záložních zdrojů.


Zvyšování OEE (= Overall Equipment Effectiveness)

Důsledný condition monitoring, založený na automatizovaně sbíraných datech, umožňuje zabezpečit takový technický stav výrobních zařízení, kdy se dostupnost a výkonnost drží na maximu. 

Správným vyhodnocením dat a nastavením limitů také můžete vhodně plánovat a zabezpečit i případné odstávky (náhradní díly, kooperace, dokumentace…).


Predikce poruch a hledání souvislostí

Předpokladem účinnosti údržby a snižování nákladů na ní je predikce poruch, resp. nutných zásahů. Proto realizujeme nejenom sběr dat v reálném čase, ale i zpracování historických dat na co nejvyšší úrovni
s využitím moderních analytických metod, a napojením na systémy určené pro velké objemy dat (BigData). 

Tím umíme zachytit jak negativní trendy (např. horšící se vibrace), tak i širší souvislosti (např. teplota x kvalita oleje x vibrace).


Využití rozšířené reality

Rozšířená realita není jen o vytvoření vlastní aplikace, ale především o novém stylu práce - o inovaci
v pravém slova smyslu. Posuďte sami: máte k dispozici tablet nebo mobilní telefon, na jehož displeji se vám zobrazí pohled na reálný objekt (např. výrobní linku). Pohled je obohacen o „ovládací“ prvky (ikony), které vám přímo na místě poskytnou celou řadu informací k objektu (např. hodnoty sledovaných veličin, odkazy na dokumentaci, přehled událostí…). 

S objektem můžete také manipulovat, nahlédnout „pod kapotu“, aniž byste potřebovali složitou techniku
a dlouhé hodiny montážních prací. Můžete také pořizovat fotodokumentaci a využívat znalostní databázi.
A to vše na jednom zařízení a v jednom prostředí.


Mobilita a reakční doba údržby

Ve výrobě se kladou vysoké nároky na pravidelnou údržbu i odstranění aktuálních závad. V tabletu nebo mobilním telefonu proto můžete mít k dispozici veškerá potřebná data o stavu a nastavení senzorů, odpovídající dokumentaci i alokaci náhradních dílů. Díky pár klikům získáte informace, které aktuálně potřebujete, a pokud se objeví závada, kterou není možné odstranit rovnou na místě, zadáte pomocí aplikace požadovaný úkol příslušné sekci údržby.


Včasné varování o mimořádných událostech

Včas znamená v tomto případě ihned v okamžiku výskytu mimořádné události. Proto umožňujeme
na on-line data reagovat on-line informací, tedy okamžitým porovnáním s přednastavenými limitními hodnotami a následným alarmovým hlášením (SMS, e-mail, signalizace). Vhodným nastavením umožňujeme i eskalaci alarmů.


Komplexní reporting

Komplexní reporting znamená znásobení účinnosti dílčích databází a systémů (PLC strojů, firemní ERP, systémů řízení údržby, skladových systémů, přídavných senzorů apod.) pomocí sjednocujících dashboardů
a smysluplných datových rozhraní. Uživatelsky přívětivé prostředí vám umožní rychlou orientaci
v souvisejících informacích. Zamezení duplikování dat vám navíc dopomůže k jejich snadnější správě
a vyšší kvalitě.


Kvalitní a spolehlivá komunikace

Základem každého řešení je spolehlivá komunikace se stroji, systémy a uživateli. Naší výhodou jsou letité zkušenosti se standardy OPC, bezdrátovými komunikacemi, průmyslovými sběrnicemi, řídícími systémy a především možnosti vlastního vývoje produktů pro sběr dat.


Podpora Industry 4.0

Industry 4.0. pro nás již není budoucnost, ale současnost. Našli jsme se především v pojmech „chytrá továrna“ a speciálně pak „chytrá údržba“. Naše řešení respektují základní principy tohoto trendu, jako je důraz na mobilitu, digitalizace dat a propojování systémů. Využíváme jak osvědčené nástroje, tak i nové progresivní technologie (bezdrátové senzory, rozšířená realita, analýza dat) a rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme.


Řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků

S problémem nedostatku lidí v údržbě, zvyšujících se nároků na specializaci, nespolehlivosti autonomní údržby i s rostoucím tlakem na atesty a pravidelná proškolování se setkáváme velmi často. Efektivním řešením je sada nástrojů, od zpřístupnění relevantní části dokumentace přes „navigace“ při kontrolách a zásazích až po interaktivní checklisty či knowledge base. K tomu využíváme kromě osvědčených postupů, jako je automatizovaný sběr dat v reálném čase a systémová integrace, i nejmodernější technologie – rozšířenou a virtuální realitu, digitální dvojče a mobilní koncová zařízení včetně 3D aplikací.

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracování osobních údajů.

Ostatní články / 13. 06. 2018

13. června 2018 jsme spustili nový web a e-shop. Má moderní design, přehlednější strukturu a víc užitečného obsahu. Co to přinese našim zákazníkům a co dělat, když něco nebude fungovat?

Ostatní články / 21. 05. 2018

Condition monitoring je dnes už nedílnou součástí průmyslové výroby. Pomůže vám hladce přejít na prediktivní údržbu, snížit neplánované poruchy, snížit náklady na údržbu, zlepšit kvalitu výroby a mnoho dalšího. 

Ostatní články / 11. 05. 2018

Společnost HMS nedávno oznámila, že jejich průmyslový router pro vzdálenou správu eWON Cosy nyní podporuje také e-mailové a SMS notifikace. To znamená, že když router zaznamená nějaký problém, uživatelé snadno pochopí, kde a kdy došlo k chybě, i když nejsou přímo u stroje.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2018

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu: