FOXON | Opravy, prodej a IIoT v průmyslové automatizaci

Kurz programování WinCC Flexible

Kurz WinCC Flexible, nástroje k vytváření aplikací pro HMI Siemens, díl 3


Ve třetí části našeho kurzu vytváření aplikací pro HMI panely Siemens se naučíme využívat systémové funkce HMI dotykového panelu Siemens KTP1000 Basic PN, vytvoříme si tabulku tagů a zkusíme zobrazit proměnnou z PLC na obrazovce dotykového panelu.

 

  


3.1 ZOBRAZENÍ A NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO DATA A ČASU NA OBRAZOVCE PANELU

Pokud jste si prošli nabídku systémového Control panelu při zapnutí HMI, zcela jistě jste nenašli možnost nastavení data a času. Na rozdíl od HMI s operačním systémem WinCE tady nic takového nenajdete.


3flexible01

Někomu nepřítomnost data a času nemusí vadit, aplikace nic takového nevyžaduje, ale většinou je vhodné mít tyto údaje v pořádku. Datum a čas patří mezi systémové funkce a k jejich zobrazení potřebujeme vejít právě do systémových nastavení našeho HMI. Zatím ale stačí z pravého menu Tools vložit na obrazovku pole data a času. Naprosto stejně jako u tlačítka v minulém díle.


3flexible02

Pokud vložíme pole 2x, můžeme si ve vlastnostech zvolit zobrazení pouze data nebo času. Důležitý je malý radio button vpravo, který říká, že v poli bude zobrazen systémový čas panelu. Jestliže bychom potřebovali synchronizovat datum a čas s PLC, použijeme volbu Use tag. Jak se udělá tato synchronizace s PLC je trochu složitější a ukážeme si to později, nyní jsme začínající uživatelé, proto jedeme hezky od začátku.

Nezapomeňte si vlastnosti pole nastavit na input/output, jinak nebude možné údaje editovat.


3flexible03

Nahrajeme aplikaci do panelu a vyzkoušíme si nastavení data a času. Uvědomte si, že správným datem a časem se třeba označují poruchy, grafy prostě vše, co je potřebné. Takže není jistě ideální, když u textu poruchy bude datum z roku 1970 a podobně.


3.2 VYTVOŘENÍ SYSTÉMOVÉ OBRAZOVKY


3flexible10

Některá nastavení, třeba právě datum a čas, není vhodné nechávat na veřejné obrazovce. Proto si pro systémové nastavení vytvoříme vlastní další obrazovku, nazveme ji např. Siemens, na kterou umístíme právě pole data a času z minulé kapitoly. Její základní barvu máme odlišnou od pracovních obrazovek.

Jestliže si potřebujete vytvořené objekty někam odložit, abyste je nemuseli vytvářet znovu, osvědčila se po dobu tvorby projektu obrazovka odpadky, kde vždy zrovna nepotřebné buttony, pole nebo grafiku odložíme a kdykoliv máme vše k dispozici. Po odladění aplikace obrazovku odpadky jednoduše vymažeme.


3flexible11

Naše systémová obrazovka, kde máme třeba IP adresy, SW verze hardware a podobně. Pole s datem a časem jsou editovatelná, můžeme je tady změnit.


3flexible12

Výše uvedené předpokládá, že pole s datem a časem na naší první obrazovce nyní upravíme ve vlastnostech pouze na output, tedy nebude zde žádná možnost nastavení. Datum a čas se bude pouze zobrazovat, nastavení bude možné pouze z naší vytvořené systémové obrazovky.

Na tu se ale musíme nějak dostat, takže z našeho archivu si vytáhneme ikonu systému, umístíme ji na tlačítko, které nás přepíná do Siemens obrazovky.

V předchozím díle jsme si řekli, že tento HMI nepohání WinCE systém, ale vlastní OS Siemens, ovšem ikonu jsme vzali z projektu panelu, který běžel na WinCE. Takže v profesionální aplikaci bychom nápis WinCE na ikoně smazali.


3flexible13

Ze systémové obrazovky se budeme muset zase nějak dostat zpět, takže opět vytvoříme tlačítko s funkcí aktivace startovací obrazovky, nebo návratu zpět.


3flexible14

Nyní si vše vyzkoušejte naživo, aplikaci nahrajeme do HMI a mělo by nám fungovat přepínání jazyků, nastavení data s časem na systémové obrazovce a také přepínání mezi nimi.


3.3 POUŽITÍ DALŠÍCH SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍ


3flexible20

Teď si na naší systémové obrazovce vytvoříme v části pod čarou řadu ikon, kterým přiřadíme některé systémové funkce, a vyzkoušíme si, jak se chovají. Kromě ikony zpět je pro nás zatím vše nové, a v rámci praxe si udělejte podobné obrázky pod tlačítka. Například tlačítko pro přepnutí jazyků bývá také ve skutečné aplikaci schováno a přepnutí jazyků provádí jen oprávněná osoba. Nastavením těchto oprávnění se budeme zabývat také později v samostatném díle.


3flexible21

COPY TO je tlačítko pro přenos aplikace do HMI hlavně u panelů, které používají jiný kanál na komunikaci s PLC a jiný pro nahrávání projektu. Je velmi důležité u starších HMI například OP7/17, kde bylo právě pro výše uvedené nezbytné nějak přepnout panel do módu transferu, neboli přenosu projektu do HMI. Také v současnosti je jeho použití nezbytné v případě, že chceme mít zablokováno automatické nahrávání aplikace. Třeba z důvodu nechtěného přepsání projektu a podobně. Pak nás toto tlačítko přepne do módu, kdy můžeme přenést projekt z WinCC Flexible do HMI.

Vyzkoušejte!


3flexible22

Další systémová funkce je jasná z názvu, stejná funkce pod obě tlačítka, jen její parametr bude jednou decrease a podruhé increase, tedy snížit a zvýšit kontrast obrazovky.

U některých starších textových OP panelů byla možnost snížení na takové minimum, že nebylo na displeji vidět zhola nic.


3flexible23

Jedna z dalších systémových funkcí je změna režimu online/offline. Tedy stav HMI s vypnutou komunikací.


3flexible24

Ukončení runtime je nesmírně důležité. Dostaneme se tímto do ovládacího panelu HMI například pro nastavení komunikace a podobně. Pokud si vzpomenete na první díl kurzu, kde jsme si říkali, že pro vytvoření nového projektu nepoužijeme wizarda, tak právě ten po vytvoření projektu udělá tuto ikonu, samozřejmě s jinou grafikou. Vše proto, abyste měli možnost vypnout aplikaci a zobrazit systémový ovládací panel HMI.


3flexible25

Vyzkoušejte si některé další funkce ohledně práce s obrazovkami, které najdete v rozbalovacím menu pod událostmi tlačítka. Je jich dost a dost abecedně seřazených podle funkce.


3flexible26

Po nahrání této aplikace do HMI panelu vše vypadá takto, jen vaše ikonky budou asi trochu jiné. Tak to má být, každý programátor má svůj vlastní rukopis.


3.4 VYUŽITÍ ŠABLONY – TEMPLATE PRO VLASTNÍ OBRAZOVKY


3flexible30

Obrazovka template, nebo-li šablona, je obrazovka, na kterou si umístíme vše, co chceme mít na každé další obrazovce. Tato obrazovka se vytvoří automaticky při založení nového projektu.

Někteří programátoři tuhle obrazovku hojně používají, jiní se jí vyhýbají, záleží na každém jedinci.


3flexible31

Pro vyzkoušení jsme si na ni umístili dvě loga a nápis šablona-template. Bývá na ní třeba celé menu, nebo například poruchový řádek.


3flexible32

V každé další obrazovce pak vidíme zašedlé objekty, které jsou součástí template obrazovky. Ovšem pozor, ve vlastnostech kterékoliv naší vytvořené obrazovky musíme povolit použití šablony. Pokud tuto volbu nezatrhneme, objekty z template nebudou vidět.


3flexible33

Takhle jsme si všechno seřadili a nahrajeme do panelu.


3flexible34

Vyzkoušejte si práci s template obrazovkou, abyste správně pochopili funkce, které nabízí.


3.5 VYTVOŘENÍ TAGU DO PLC


3flexible40

Co je to tag? Jednoduše řečeno cestička z HMI panelu do PLC na definovanou proměnnou. Ale pozor, nezačíná někde na obrazovce jako číslo, ale je definována v tabulce tagů pro přiřazení třeba právě na zobrazovací pole některé z obrazovek. Takže si v rozbalovacím menu vpravo klikneme na položku Tags a vytvoří se nám prázdná tabulka tagů.

V některých softwarech se můžete místo tag setkat také s názvem item.


3flexible41

Ve stejné složce v pravém menu najdeme ještě položky Cycles, kde si překontrolujeme nastavení. Tyto cykly nám říkají, jak často HMI aktualizuje hodnotu z PLC, tedy jednou za hodinu, minutu a podobně. Je to důležité pro komunikaci, neboť v praxi se tagy rozdělí do skupin právě podle rychlosti občerstvení. Například pro správné zobrazení nějaké rychlosti využijeme hodnotu 500 ms, naopak pro teplotu, která se mění velmi pomalu, stačí několika sekundová doba aktualizace tagu.

Někdy je možné tuto dobu v tabulce libovolně upravovat, pokud to považujete na nezbytné. V každém případě, jestliže máte v projektu stovky tagů, není vhodné všechny aktualizovat najednou po 500 ms, zbytečně se tím zatěžuje komunikace s PLC.


3flexible42

V naší tabulce tagů jsme si vytvořili zatím dvě cestičky do PLC a ukážeme si jejích nastavení. Další tag přidáme jednoduše klikem na prázdný řádek. Do sloupečku s komentářem si můžeme náš tag libovolně popsat, stejně jako jeho název v prvním sloupečku.


3flexible44

První věc, kterou musíme u tagu udělat, zvolit komunikační kanál, tedy spojení s PLC. Jestliže máme pouze jedno PLC, které jsme si nadefinovali v minulém díle, objeví se nám v roletovém menu ve sloupci Connection.

Interní tag, který nevede nikam mimo HMI, využijeme později, zatím nám stačí, když si zapamatujeme, že něco takového existuje.


3flexible43

Dále je nezbytné definovat proměnnou, kde bude tag končit. Na výběr máme všechny varianty v našem PLC, tedy datový blok, vstupy, výstupy a merkry. V PLC máme nastavený 1. bajt jako clock bajt a z něj pátý bit mění hodnotu přesně s periodou 1 Hz. Tag na dalším řádku přečte aktuální stav výstupního bajtu QB0 v PLC.


3flexible45

Typ dat nám říká, jaká data se na uvedené adrese v PLC nacházejí. Jestliže nemáme tohle správně nastaveno, nemusí se proměnná správně zobrazovat na obrazovce. Vyzkoušejte si to s různým nastavením a uvidíte, jak to bude vypadat v reálu na panelu.


3flexible46

Nastavení doby aktualizace tagu z PLC jsme si již ukázali v tabulce výše, stačí jen vybrat správný čas. Ovšem mód aktualizace je něco jiného. První položka znamená, že k aktualizaci tagu dochází neustále, prostřední volba aktualizuje tag vždy, když je použitý v otevřené obrazovce a poslední pouze na příkaz systémové funkce, nebo při otevření obrazovky.

Nyní můžeme klidně projekt nahrát do PLC, i když nemáme zatím naše tagy nikde přiřazeny. Alespoň nám kompilátor zkontroluje, že máme vše OK.3.6 PŘIŘAZENÍ TAGU K OBJEKTU NA OBRAZOVCE


3flexible50

Na závěr tohoto dílu se naučíme přiřadit tag k objektu tak, aby byla na obrazovce vidět hodnota proměnné v PLC. Vložíme si proto na obrazovku z menu nástrojů I/O pole.


3flexible51

Ve vlastnostech vloženého I/O pole vybereme mód, tedy jestli bude proměnnou možno jen zobrazovat (output), nebo zobrazovat a také měnit (input/output). Dále to nejdůležitější, a sice tag, který budeme zobrazovat, konkrétně stav výstupního bajtu, přičemž roletové menu nám zobrazí všechny, které máme k dispozici v tabulce tagů. Důležitý je také typ formátu, v jakém chceme proměnnou zobrazit. Protože se jedná o stav výstupů, tak ideální bude binární zobrazení, kde si nastavíme, kolik bitů chceme vidět. Samozřejmě že osm, tedy osm jedniček na sebou.

V nastavení formátu se napoprvé velmi chybuje, proto si tohle vyzkoušejte podrobně. Často se stává, že proměnná se do políčka nevejde, vidíte jen křížky a podobně. Osvědčila se metoda nastavit si vše na jednom typu proměnné a jednom poli, pak jej kopírovat a pouze u něj změnit tag.


3flexible52

V dalších vlastnostech políčka pro zobrazení proměnné se podívejte na barvu zobrazení, podklad, můžete nastavit rámeček pro pole, také 3D verzi a podobně. Je toho dost a dost, proto platí výše uvedené ohledně nastavení, nahrání do panelu. Jakmile jste spokojeni, stačí jen kopírovat.


3flexible53

Z ostatních nastavení je důležitá velikost písma a font. Máte-li písmo veliké, nevejde se do pole, malé zase není čitelné. Obecně platí raději větší pole a čitelnější písmo. Velikost pole má totiž také vliv na pozdější editaci, jakmile jej máte malé, hůře se na něj trefuje prstem u dotykové obrazovky. Jakmile vám bude tohle fungovat a zobrazovat se na obrazovce, klidně si políčko zkopírujte a vyzkoušejte jeho různé vlastnosti, třeba flashing a podobně.

My se těmito detaily nebudeme tak podrobně zabývat, to by se nám celý kurz neúměrně natahoval.


3flexible54

K dalšímu poli si přiřadíme tag 1_Hz a uvidíme, jestli se nám bude stav měnit mezi nulou a jedničkou.

Pozor: Jestliže nastavíte tento tag v tabulce tagů do skupiny aktualizace po jedné vteřině, nikdy žádnou změnu neuvidíte, neboť HMI jej přečte vždy ve stejném stavu. Vyzkoušejte!


3flexible55

Pokud vám všechno funguje jako nám, tak můžete sledovat proměnné v PLC na obrazovce dotykového panelu a máte vytvořenou jednoduchou aplikaci.

Překopírujte si pole stavu výstupů QB0 do systémové obrazovky a vyzkoušejte funkci offline/online.


3flexible56

Jestliže jste si něco podobného vytvořili poprvé, tak nyní nahlížíte do PLC jinak než přes vývojové prostředí TIA Portal a jeho VAT tabulku. A to je teprve začátek.


Rozjezd máme úspěšně za sebou, zkoušejte si různě měnit vlastnosti políček proměnných, velikosti a podobně. Další díly již navážou na to, co umíte, ale detaily vždy budou jen na vašem vyzkoušení a naučení. Na úplný závěr byste měli mít tento vlastní projekt s několika obrazovkami, kde budou odzkoušeny všechny hlavní funkce HMI panelů Siemens tak, abyste si z něj vždy vytáhli to, co budete potřebovat pro skutečnou aplikaci.

Níže naleznete pro úplnost odkaz na aplikační příklady z WinCC Flexible na webu Siemens, jsou ale určeny pro zkušenější uživatele.

Autor: Jaroslav Blažek, blaja.cz


Užitečné odkazy k tématu 3. dílu WinCC Flexible

HMI panely Siemens, přehled česky

WinCC Flexible přehled česky

Aplikační příklady WinCC Flexible na webu Siemens

Související produkty

2 975.40 Kč (bez DPH)
8 775.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracování osobních údajů.

Případové studie | 27. 11. 2020

Světový producent samolepicích technologií automatizuje komunikaci výrobních systémů pomocí OPC Routeru. V případové studii se dočtete, k čemu všemu je propojení 14 strojů a 35 PLC systémů se SAPem užitečné.

Recenze | 04. 11. 2020

Další recenze Jroslava Blažka ze serveru blaja.cz se zaměřila na software Fetch Data Collector. Program Fetch čte vlastně data z průmyslových routerů Ewon Flexy, které jsou připojeny do průmyslové PLC sítě, a ukládá je do ODBC kompatibilní databáze nebo CSV souborů. My si vyzkoušíme a ukážeme, jak to funguje.

Případové studie | 26. 10. 2020

Jak firma vyrábějící čističky odpadních vod servisuje řídicí systémy, které instaluje po celém světě? Rozhodně už ne jen osobními výjezdy odborných techniků. Přečtěte si, co firmě přinesly routery pro vzdálenou správu a proč si vybrala značku Ewon.

Zastupujeme
přední světové značky

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu