PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

„Krotitel duchů“ od PROCENTECu zasahoval ve spalovně

Případové studie ze zahraničí můžou být  pro české provozy velkou inspirací. Přečtěte si o měření PROFIBUS sítí a zvyšování robustnosti průmyslových sítí ve velké holandské spalovně odpadu, které dokázal PROCENTEC vytrhnout trn z paty.

Odborníci ze společnosti PROCENTEC navštívili obrovský závod na zpracování odpadu s několika spalovacími linkami a provozem na výrobu bioenergie.

Spalovna zpracovává směs domácího smetí a odpadu produkovaného podnikatelskými subjekty. V druhém provozu je spalována odpadní dřevní biomasa a dřevní zbytky ze stavebního průmyslu. K biomase se přidá voda a celá směs se spálí. Během spalování vzniká pára a ta pak putuje do turbíny, která napájí generátor, čímž pak opět vzniká pára. V obou provozech vzniká elektřina, ale zatímco tu ze spalovacích linek závod dál používá pro své účely, energii vznikající v provozu na zpracování biomasy prostřednictvím rozvodné sítě dodává obcím a okresním vodohospodářským správám.

Ve spalovně je zavedena síť PROFIBUS. Ta propojuje všechny jeřáby a také různá samostatná zařízení s vyšším kontrolním systémem. V provoze na výrobu bioenergie je celý kontrolní systém postaven na sítích PROFINET a PROFIBUS.

Procentec odpady obsah2

Občasné závady

Během provozu došlo k závadě na jednom z jeřábů, přičemž se nedalo určit její původ. Když se porouchá jeřáb, nelze pak ze zásobníků přemisťovat odpad na linku. Nákladní vozy ale dále navážejí materiál ke spálení a nemůžou ho do zásobníků vyložit. S vykládkou musí čekat, což znamená zvýšené provozní náklady. Pokud přestane jeřáb fungovat automaticky, musí ho operátor ovládat manuálně. To stojí samozřejmě mnohem více času a energie. Nakonec se podařilo závadu odstranit, ale vynaložený čas a peníze už nikdo firmě nevrátí.

ProfiTrace od PROCENTECu

Porucha byla způsobena neidentifikovatelným výpadkem. Chybová hlášení totiž sama od sebe zmizela. Kontrolní systém ukazoval, že některé komponenty v síti PROFIBUS jsou dále nepoužitelné a že některé uzly jsou nefunkční. Nikdo ale nevěděl proč a kde.

Proto bylo v první řadě nutné prověřit, zda nedošlo k závadě na napájecím napětí. Ukázalo se ale, že to je v pořádku. Aby se dala síť prozkoumat detailně, bylo třeba použít diagnostický nástroj ProfiTrace od společnosti PROCENTEC. Rychlou analýzu a detekci chyby umožnil vestavěný osciloskop.

Procentec odpady obsah4

Nalezené příčiny výpadku

Díky ProfiTrace 2 se ukázalo, že problém byl v kabeláži, konektorech a délce kabelů. Dřív by trvalo několik dnů, než bylo možné síť pomocí notebooku prověřit a odhalit chyby. Nyní ale stačilo spustit aplikaci a stav sítě se okamžitě ukázal. ProfiTrace totiž obsahuje semafory, které stav sítě hned zobrazí. Díky tomu se pak dají závady poměrně rychle odstranit. „Tento reportovací nástroj používáme velmi často. Semafory, které okamžitě ukáží, zda je síť v pořádku, jsou výbornou diagnostickou pomůckou. Vestavěný osciloskop nám umožňuje se zběžně podívat na zobrazení jednotlivých uzlů. Díky tomu pak vidíme, jestli komunikace probíhá správně. Pokud jsou v síti nějaké chyby, víme, kde je máme hledat,“ vysvětluje technik ze společnosti PROCENTEC.

Procentec odpady obsah3

ProfiHub od PROCENTECu

Dobrá zkušenost s ProfiTrace od PROCENTECu přiměla závod k tomu, aby zakoupil také ProfiHuby a nainstalovali je v provozu na zpracování biomasy. Závod popsal svou motivaci takto: „Tato síť byla už poměrně dost přetížená a abychom ji nezatěžovali ještě víc, rozhodli jsme se odstranit jeden uzel. Místo něj jsme nainstalovali ProfiHub, a to nám umožnilo rozšířit síť od další čtyři segmenty.“ Závod došel k závěru, že díky ProfiHubu a dalším repeaterům, které byly do sítě přidány, došlo k opravdovému zlepšení a snížení frekvence výpadků. Velkou výhodou tohoto řešení je to, že sběrnice je zatížena pouze jedním uzlem a že za ním jsou další segmenty. „Tímto způsobem lze například rozšířit sběrnici, jejíž kabeláž už dosáhla maximální možné délky.“

Procentec odpady obsah1

Přínos řešení

Síť PROFIBUS je momentálně ve skvělém stavu. „Podařilo se nám dosáhnout značného pokroku. Od zmíněné poruchy jsme neměli žádné další neidentifikovatelné výpadky. Nedochází také k takovému množství chyb jako v minulosti. Je zřejmé, jak dokazuje i diagnostika pomocí ProfiTrace, že díky zavedení aktivních zakončovacích odporů či repeateru je signál v síti lepší. Výpadků a zvláštních problémů je méně a méně. Výroba tak může fungovat normálně, aniž bychom ztráceli čas a peníze.“

Související produkty

17 253.00 Kč (bez DPH)
28 647.00 Kč (bez DPH)
21 276.00 Kč (bez DPH)
28 647.00 Kč (bez DPH)
29 484.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2021

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu