PŘÍPADOVÉ STUDIE

Případové studie

Rozšířená realita a živý 3D model – inovativní zobrazení dat pro údržbu

Význam rozšířené reality v každodenních procesech údržby jsme vyzkoušeli s BOSCH Diesel. A jak to dopadlo?

BOSCH DIESEL s.r.o.

bosh logoSpolečnost Bosch Diesel s.r.o. je celosvětově největším výrobním závodem pro moderní dieselové vstřikovací systémy Common Rail v rámci skupiny Bosch Group. Vyrábí hlavně vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky (raily) a tlakové regulační ventily. Stejně jako všude v automotive je i zde kladen velký důraz na kvalitu a efektivitu.

Navázání spolupráce

Potkali jsme se na veletrhu AMPER 2016. Zástupce z Bosch Diesel jsme zaujali ukázkou rozšířené reality a promítání živých dat do 3D modelu. A protože se v uplatnění principů Industry 4.0 společnost Bosch velmi angažuje, domluvili jsme se na společném projektu, který měl ověřit, zda bude inovativní forma zobrazování dat efektivně využitelná v praxi na konkrétním pracovišti.

Cíl projektu

A tak jsme se společně pustili do projektu, který měl:

  • zavést do sledování provozu IoT inovace,
  • vizualizovat výrobní a technologická data pomocí 3D modelu a rozšířené reality,
  • zprostředkovat data v reálném čase a přímo na místě,
  • ověřit, jestli je řešení efektivnívyužitelné v každodenní praxi.

3D model výborní linky v Bosch Diesel rozšířený o živá technologická a výrobní data

Realizace

Rozhodli jsme se projekt vyzkoušet v kalírně, kde se vyrábí součástky do čerpadel. Vytvořili jsme 3D modely jednotlivých části výrobní linky a mobilní aplikaci, která dokázala výrobní a technologická data vizualizovat v tabletu či mobilním telefonu. Aplikace zpracovává téměř 250 sledovaných veličin. Umožňuje je nejen zobrazit v reálném čase, ale také nastavit a sledovat limitní stavy potřebných parametrů. Také může obsahovat relevantní dokumentaci nebo vizualizaci šarže.

To vše má uživatel, např. údržbář, u sebe v tabletu. Přes něj se dívá na stroj a aplikace k tomuto obrazu přidává digitální informace. Vidí aktuální výrobní a technologická data, upozornění na nestandardní stavy, odkazy na dokumentaci. Údržbář vůbec nemusí z místa zásahu, a přitom má k dispozici vše potřebné.

Podobně funguje i 3D model daného stroje. Ten navíc umožňuje s objektem manipulovat – podívat se dovnitř na konkrétní součástku, aniž by do stroje jakkoli zasahoval.
To vše jsme připravovali v součinnosti s IT oddělením společnosti Bosch Diesel, abychom nenarušovali bezpečnostní a technologická pravidla firmy.

Detail 3D modelu výborní linky v Bosch Diesel rozšířeného o živá technologická a výrobní data

Co projekt přinesl?

Hlavní výhodou tohoto řešení je mobilita údržby a zrychlení její reakční doby. První konkrétní uživatelé reagovali pozitivně a rovnou přinášeli podněty pro další využití v procesech údržby.

Firma Bosch Diesel nám byla při projektu velmi inspirativním partnerem. Je vidět, že je inovacím velice otevřená a nebojí se být v tomto ohledu iniciativní. Společně jsme jako jeden tým nejen ověřili, že takové řešení může fungovat. Především jsme vytvořili opravdu prakticky využitelný nástroj.

Do budoucna je možné napojit na systém i další služby pro plánování údržby, využívat znalostní databáze, připravit automatizovaný systém objednávání náhradních dílů, pořizovat fotodokumentaci apod., to vše na jednom zařízení a v jednom softwarovém prostředí.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015.

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2018

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu