Praktická teorie

Praktická teorie

Co je OPC tag? (OPC group a OPC Server Browsing)

V OPC specifikaci jsou komunikované veličiny mezi OPC serverem a OPC klientem nazývány OPC item, OPC tag nebo I/O bod. Jeden OPC item zpravidla odpovídá určité adrese připojeného hardware zařízení (nadefinováno v OPC serveru). Pro OPC klienta je OPC item charakterizován tzv. Item ID, který jednoznačně identifikuje veličinu v OPC serveru. 

OPC item × OPC group

OPC itemy je možné umístit do tzv. OPC group. OPC grupy nám pomáhají organizovat rozmístění OPC itemů v OPC serveru, definovat různé způsoby čtení těchto OPC itemů nebo také usnadnit nalezení OPC itemu při prohlížení OPC serverů. Pro lepší porozumění je možné si OPC grupy představit jako adresáře ve vašem počítači a OPC itemy jako soubory v těchto adresářích. 

Hovoříme-li o OPC itemu (OPC tagu), pak hovoříme vždy o datové veličině, kterou charakterizují následující tři parametry:

 

Přidání nové OPC Grupy

 

OPC item (tag) = 

 • Value – přečtená/zapsaná hodnota ze/do zařízení;
 • Quality – zpracovaná hodnota může nabýt těchto kvalit:
  • Good – hodnota je v pořádku, komunikace je OK;
  • Bad – z nějakého důvodu není hodnota správná – komunikace je přerušena, OPC server je nesprávně nakonfigurován apod.;
 • Timestamp – čas, kdy OPC server přečetl hodnotu ze zařízení.


Parametry jednoho Tagu

Prohlížení OPC itemů (Browsing of OPC Data Tags)

Většina OPC klientů umožňuje připojit se na OPC server a prohlížet dostupné OPC itemy (OPC tagy) v OPC serveru stejně, jako byste si prohlíželi soubory na harddisku. 

V OPC serveru můžete navíc vytvářet tzv. grupy, nebo-li složky, do kterých můžete vložit OPC tagy pro lepší orientaci pro uživatele (např. všechny hodnoty teplot, tlaku, stavu apod.). Toto rozdělení usnadní orientaci v rozsáhlých aplikacích. Některé OPC servery ale možnost vytvořit grupu nepodporují. 


OPC Tag Group Management

OPC Groupy v OPC Klientu

 

Stejné OPC grupy můžete vytvořit také na straně OPC klienta. Do těchto OPC grup přiřadíte OPC tagy, které komunikujete s OPC serverem. Takto vytvořené OPC grupy mohou být OPC klientem spravovány, tzn. lze nastavit různou dobu čtení, zap/vyp celé OPC grupy, parametry čtení-zápisu apod. OPC grupa má jméno, které je jedinečné mezi všemi OPC grupami patřícími k jednomu OPC klientovi.

Často používanou vlastností OPC group v OPC klientovi je různá doba čtení (update rate, refresh time, apod.) nebo-li jak často čte OPC klient data z OPC serveru (1× / 50 ms / 1 s / 20 s / 1 min / 5 min apod.). V případě komunikace tisíců a více hodnot PLC tento parametr významně ovlivňuje výkonnost celého procesu čtení/zápisu hodnot. Platí, že čím více hodnot a čím kratší doba obnovy těchto hodnot (refresh time), tím je komunikace pro OPC server náročnější, resp. tím je dané PC s nainstalovaným OPC serverem více vytíženo. V krajních případech může dojít k situaci, kdy se nestačí obnovit hodnoty v OPC klientu a následně se u nich začne měnit jejich kvalita na „bad“.

Detekce OPC serverů (OPC Server Browsing)

OPC Server browsing...

Detekce OPC serverů znamená možnost pomocí nástrojů v OPC klientovi najít a připojit se k OPC serveru na lokální nebo vzdálené PC stanici. OPC klient najde všechny nainstalované OPC servery na lokálním/vzdáleném PC a umožní vám tak snadno se k těmto OPC serverům připojit a začít z nich číst data. Počet připojených OPC serverů k OPC klientu není omezen. 

OPC klient může číst data z lokálního i vzdáleného OPC serveru(ů) najednou.

Zapamatujte si...

 • Specifikace OPC DA umožňuje seskupovat OPC itemy do OPC group.
 • Specifikace OPC DA zajišťuje funkce čtení/zápisu OPC itemu.
 • Specifikace OPC DA disponuje nástroji pro diagnostiku a správu chybových hlášení komunikace OPC serveru (klienta) se zařízením.
 • Specifikace OPC DA umožňuje prohledávat OPC servery v rámci počítače anebo LAN sítě (a jejich OPC itemy).

Související produkty

76 680.00 Kč (bez DPH)
27 810.00 Kč (bez DPH)
27 810.00 Kč (bez DPH)
27 810.00 Kč (bez DPH)
61 830.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu