ODBORNÉ ČLÁNKY

035_okno.jpg
Odborné články

Uživatelé (např. systémoví integrátoři) mohou díky OPC začlenit do svých projektů hardware a software různých výrobců bez ohledu na komunikační rozhraní těchto komponent. Jedinou podmínkou je existence OPC rozhraní pro obě strany, neboli existence příslušného OPC Serveru pro použitý hardware a rozhraní OPC Klient u použitého software. 

035_okno.jpg
Odborné články

V OPC specifikaci jsou komunikované veličiny mezi OPC Serverem a OPC Klientem nazývány OPC Item, OPC Tag nebo I/O bod. Jeden OPC Item zpravidla odpovídá určité adrese připojeného hardware zařízení (nadefinováno v OPC Serveru). Pro OPC Klienta je OPC Item charakterizován tzv. ItemID, který jednoznačně identifikuje veličinu v OPC Serveru. 

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2018

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu