Kurzy programování

Kurz programování WinCC Flexible

Kurz WinCC Flexible, nástroje k vytváření aplikací pro HMI Siemens, díl 6


Šestá část našeho kurzu nás naučí využívat alarmy, tedy textové hlášení stavů a poruch zařízení. Také si ukážeme, jak na archivy poruch a jejich pozdější prohlížení.

6.1 ALARMY V HMI OVLÁDACÍCH PANELECH

V minulém díle našeho kurzu jsme si mimo jiné ukázali, jak se dá měnit text v textovém poli na základě stavu proměnné, což lze použít na vytvoření velmi malého a jednoduchého textového hlášení. Ovšem pro opravdové informace o stavu zařízení má každý, nejen Siemens HMI panel, vlastní funkce alarmů.


6flexible01

Naučíme se pomocí několika bitů vyvolávat alarmové hlášení a hlavně vše nastavit a konfigurovat tak, aby nám to vyhovovalo pro aplikaci. Využijeme pro to naše tři bity z minulého dílu, kterým budeme přiřazovat různé události. Abychom měli vše přehledné, vytvoříme si novou obrazovku alarmů.


6flexible02

Z předešlého dílu si zkopírujeme ovládací prvky našich bitů a upravíme vlastnosti tak, aby jeden druhý nevypínal, umažeme tedy reset ostatních bitů při stisknutí tlačítka a vytvoříme vlastní reset všech bitů najednou.


6flexible110

Budeme totiž potřebovat nastavování několika bitů tak, abychom viděli více alarmových hlášení najednou.

Ve skutečné aplikaci pak bývá textů od poruch a stavů klidně několik set, záleží na velikosti projektu.


6.2 DEFINICE JEDNOTLIVÝCH ALARMOVÝCH HLÁŠENÍ


6flexible10

Každému poruchovému nebo stavovému hlášení odpovídá jeden text, který se aktivuje příslušnou proměnnou, tedy ve většině případů jedním bitem, které se slučují do bajtů a wordů. K tomu slouží Alarm management a menu Discrete Alarms, kde budeme jednotlivé texty vytvářet. Analogových si zatím nebudeme všímat, ty si ukážeme později.


6flexible11

Stačí kliknout na řádek v definování alarmů a automaticky se vytvoří základní text, který si upravíme. Tento text pak bude vidět jako alarmové – poruchové hlášení.


6flexible12

Ve sloupci Class definujeme druh alarmu, tedy poruchové nebo varovné. Zatím necháme druh hlášení na Errors a budeme se věnovat sloupci Tag, který nám určuje proměnnou, která bude tento text vyvolávat na našem HMI panelu.


6flexible13

Musíme si přes roletové menu vybrat správný tag do PLC. Pokud jej ještě nemáme, je nezbytné si jej vytvořit ve známém menu pro tagy.


6flexible14

Tag pro alarmové hlášení musí být v šestnáctibitovém formátu, nestačí bajt, nebo dokonce jednotlivé bity. Protože chceme použít naše bity z adresy 62 v datovém bloku 11, vytvoříme si nový tag ALARMS_62.


6flexible15

Teprve potom se nám objeví jako možnost přidání k našemu alarmovému textu.


6flexible16

Protože potřebujeme z uvedeného tagu pouze jeden bit, určíme si jej pomocí sloupečku trigger bit. Jestliže se nám to špatně počítá, stačí jen nastavovat spouštěcí bit a v dalším sloupci se nám přesně ukazuje jeho skutečná adresa.


6.3 DEFINICE ALARMOVÉHO OKNA NA OBRAZOVCE


6flexible20

Textové poruchy se nezobrazují na HMI jen tak někde, ale pouze v tzv. alarmovém okně, které vložíme na naši obrazovku z menu vpravo, podobně jako jakýkoliv jiný objekt. Jeho velikost můžeme libovolně měnit, což je velmi důležité, a také musíme věnovat pozornost vlastnostem tohoto okna, hlavně výběru toho, co se bude v tomto okně zobrazovat za hlášení, jestli jen poruchy, varování, nebo dokonce systémové hlášení.

S tímto nastavením si pak pohrajte, aby vám bylo vše srozumitelné.


6flexible21

Pro náš první alarm nám zatím stačí zobrazovat pouze alarmy.


6flexible22

Můžete si pohrát s nastavením barev okna, je to poměrně důležité, neboť později si ukážeme, jak použít další alarmové okno třeba jen pro informační texty, a to budeme chtít v jiné barvě nebo na jiné obrazovce.


6flexible23

Z ostatních vlastností zatím stačí použít svislé posuvníky, později pro potvrzení poruchy také ACK button.


6flexible24

Tady je velmi používané nastavení, co se bude v okně zobrazovat v jednotlivých sloupcích. Klidně si to později vyzkoušejte třeba po jednom, abyste přesně věděli, co je co.


6flexible110

Jestliže jsme nic jiného nenastavovali, tak po nahrání projektu do panelu nám bude při nastavení patřičného bitu fungovat první alarm.

Všimněte si písmen C a D před textem, to jsou stavy alarmu.


6.4 INFORMACE O STAVU AKTUÁLNÍCH ALARMŮ


6flexible30

Nyní se podíváme na detailnější nastavení alarmů, k čemuž slouží v Alarm managementu menu Settings.


6flexible31

Kromě nastavení jména nebo symbolu pro každý druh poruchy je zde důležitý text, který informuje o stavu poruchy. To jsou ta písmena C, D a  A, která jsme viděli u našeho prvního alarmu. Jen tady je přesně vidět, že každá porucha má tři stavy – aktivní, tedy vznikla a trvá, dále ukončená, ale není potvrzená, a na závěr je porucha potvrzená uživatelem. Toto je velmi důležité, neboť každá porucha – alarm, aby se z obrazovky ztratila, musí nejen skončit, ale také být potvrzena uživatelem.


6flexible32

Místo původních uvedených písmen si stav pojmenujeme pro nás srozumitelněji.


6flexible112

Po nahrání aplikace do HMI pak bude stav poruchy zobrazován asi takto.


6flexible33

Nyní si již bez potíží přidáme další dva alarmové texty, které přiřadíme na následující bity.

6flexible112

Všechny tři poruchy najednou na obrazovce HMI.

Pro potvrzování poruch zatím aktivujeme ve vlastnostech okna ACK button.


6.5 ANALOGOVÉ PORUCHY

Analogová porucha není závislá na stavu jednoho bitu, ale na velikosti proměnné, třeba měřené teploty, nebo stavu analogového vstupu PLC.


6flexible41

K definici těchto poruch slouží menu analogových alarmů, kde patřičný text vložíme stejně jako u diskrétních alarmů.


6flexible43

Tag pro aktivaci bude samozřejmě bajt nebo šestnáctibitová proměnná. My si alarm nasměrujeme na náš bajt 62.


6flexible45

Pro tento 62. bajt si přidáme na obrazovku okno s nastavováním jeho číselné hodnoty.


6flexible46

Další důležité nastavení je vlastně hodnota, při jejímž překročení se hlášení aktivuje. Může to být konstanta, nebo tag z PLC, tedy tato úroveň se může měnit v závislosti na stavu zařízení.


6flexible47

Pro naše nastavení bude zatím stačit konstanta 50.


6flexible115

Jakmile tuto proměnou v bajtu 62 nastavíme na hodnotu větší než padesát, aktivuje se patřičný poruchový text.6.6 VLOŽENÍ DALŠÍHO ALARMOVÉHO OKNA NA KAŽDOU OBRAZOVKU PROJEKTU

Ne vždy je potřeba přepínat pro získání informace o poruše na alarmovou obrazovku, mnohdy stačí jen přečíst text, který by mohl být někde na každé obrazovce.


6flexible50

Proto si vložíme na obrazovku další nové alarmové okno, které roztáhneme na šířku obrazovky a výškově nastavíme na jeden řádek textu. Toto řádkové okno umístíme úplně nahoru buď na každou obrazovku, nebo jen na ty, kde jej chceme vidět.


6flexible51

Na tomto okně nebude nic dalšího aktivováno, bude sloužit pouze k zobrazení poslední poruchy.


6flexible116

Přesně takto, jen si vyberte vhodné barvy pro okno. Můžete klidně tohle okno umístit na template obrazovku a bude pak viditelné automaticky na všech obrazovkách, kde máte template aktivovánu.6.7 VYTVOŘENÍ HLÁŠENÍ BEZ NUTNOSTI POTVRZENÍ UŽIVATELEM

Ne vždy je nutné nebo požadované, každou poruchu potvrzovat na obrazovce. Stačí, pokud se odstraní a resetuje v PLC, pak by mohlo hlášení automaticky zmizet.


6flexible60

Na naši obrazovku přidáme opět další nové alarmové okno, ale zatrhneme si u něj, že chceme zobrazovat pouze hlášení, tedy Warningy.


6flexible61

Proměnnou, kterou budeme tyto hlášení aktivovat, si nastavíme stejnou jako pro poruchy, abychom viděli ten rozdíl. Není možné použít stejný tag, musíme vytvořit nový, ale může být na stejnou adresu v PLC.


6flexible62

Napíšeme si opět tři texty, ale ve sloupečku třída jim nastavíme, že budou jen hlášení – warnings, a nasměrujeme je na stejné bity jako poruchy.


6flexible63

Je dobré si pohrát s nastavením sloupečků, tedy co vše chceme vidět u poruch a u hlášení. Ne vždy je všechno potřebné, pokud si zaškrtnete více sloupečků, vše bude pak nepřehledné.


6flexible117

Teď si můžete vyzkoušet aktivovat jednotlivé poruchy a současně hlášení na HMI, abyste přesně viděli ten rozdíl.

U některých projektů se používají jako poruchy jen varování, aby obsluha mohla vše resetovat běžným tlačítkem a nemusela používat panel.6.8 INDIKÁTOR ALARMŮ

Každé HMI má jiné možnosti nejen ohledně alarmů, proto si nyní ukážeme indikátor alarmů, který v možnostech našeho panelu nenajdete, ale my si vypůjčíme ukázku ze skutečné aplikace pro jiný HMI panel.


6flexible70

Je vidět, že v nabídce vložení objektů na obrazovku je více možností než u předchozího panelu, vybereme si Alarm indicator.


6flexible71Indikátor je tam a pro přepnutí na obrazovku alarmů si pod něj vložíme tlačítko Ukaž.

Jistě by šlo přepínat obrazovku dotykem na indikátor, my ale tohle tlačítko máme jen na některých obrazovkách, kdežto indikátor je v template.


6flexible72

Indikátoru pak jednoduše přiřadíme ve vlastnostech druhy poruch, při kterých se má objevit.


6flexible73

Tlačítku UKAŽ přiřadíme funkci pro přepnutí na obrazovku alarmů.6.9 ULOŽENÍ ALARMŮ DO LOGOVACÍHO SOUBORU

Tato funkce také není přístupná ve všech HMI panelech, proto opět sáhneme do archivu skutečných aplikací s jiným panelem, konkrétně desetipalcovým MP277.


6flexible80

Logování aktivujeme v uvedeném menu Alarm Logs.


6flexible81

Jméno souboru s alarmy je prozaické Alarm, uloží se do něj zvolený formát na flash paměť vloženou do USB.


6flexible82

Pro zobrazení archivu vytvoříme další obrazovku s alarmovým oknem, kde ovšem nebudeme zobrazovat poruchy, ale soubor s archivem alarmových hlášení. Ve skutečnosti pak texty poruch a vše okolo bude úplně stejné jako v reálném okně poruch, proto naši logovací obrazovku máme v jiné barvě.


6flexible83

Například takto, když v dolní části okna pak máme buttony pro menu stroje a práci s archivem poruch.6.10 VLOŽENÍ ČÍSELNÉ PROMĚNNÉ DO ALARMOVÉHO TEXTU

V této kapitole si již ukážeme trochu netradiční funkce v alarmových hlášeních, a sice proměnnou z PLC přímo v poruchovém nebo stavovém textu.


6flexible90

Do textu našeho známého alarmu si na pozici kurzoru vložíme proměnnou typu Tag.


6flexible91

Vybereme si opět náš bajt 62, abychom viděli v textu také hodnotu překročení.


6flexible92

Nyní je jméno tagu vloženo přímo do poruchového textu.


6flexible118

V prvním řádku poruchových hlášení je zobrazen náš text s proměnnou 77.6.11 VLASTNÍ POTVRZENÍ PORUCHY

Jistě jste si v předchozím obrázku všimli vedle okna alarmů velkého tlačítka PORUCHA OK, tedy potvrzovacího tlačítka, které je pro nás jednodušší než ten malý čtvereček, který se generuje standardně.


6flexible100

Na závěr této lekce si ukážeme, jak takové tlačítko s funkcí potvrzování alarmů vytvoříme. Nejprve zrušíme ve vlastnostech alarmového okna ACK button.


6flexible101

Pak si na plochu vložíme tlačítko s patřičným textem, abychom mu my a také uživatel rozuměl.


6flexible102

Na závěr stisku tlačítka nastavíme systémovou funkci potvrzení alarmu, kterou vybereme v roletovém menu.Jistě jsme si neukázali všechny možnosti a nastavení v oblasti alarmů a hlášení, máme však za sebou ukázky nejpoužívanějších funkcí v této oblasti, které všem začínajícím uživatelům jistě přijdou vhod. Mnohokrát se ani ve skutečné a velké aplikaci nic víc nepoužívá, spíš méně. V každém případě jsou alarmová hlášení nedílnou součástí každé HMI aplikace, proto jsme jim věnovali samostatný díl v našem kurzu. A je při tom úplně jedno, jaký HMI panel používáme, alarmy jsou nedílnou součástí všech typů a výrobců.

Autor: Jaroslav Blažek, blaja.cz

Užitečné odkazy k tématu 6. dílu WinCC Flexible

HMI panely Siemens, přehled česky

WinCC Flexible přehled česky

Aplikační příklady WinCC flexible na webu Siemens

Související produkty

2 975.40 Kč (bez DPH)
8 775.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu