Kurzy programování

Kurz programování WinCC Flexible

Kurz WinCC Flexible, nástroje k vytváření aplikací pro HMI Siemens, díl 2


Pojďme se teď zaměřit na to, jak ve WinnCC Flexible vytvářet projekty, jak v nich nastavit jazyky, jak přepínat mezi obrazovkami panelu a jak nastavit grafiku k tlačítkům. Poté bude prostor nastavit parametry komunikace, nahrát projekt do HMI a zkontrolovat funkce přímo na HMI panelu.

V dalším díle kurzu vytváření aplikací pro HMI panely Siemens se už budeme věnovat praktické činnosti ve WinCC Flexible a HMI dotykového panelu Siemens KTP1000 Basic PN.

Pokud nemáte k dispozici nějaký zkušební HMI panel pro ukázky tohoto kurzu, ale máte k dispozici nějaké PLC, můžete vyzkoušet práci v simulátoru s tím, že připojíte RT aplikace z PC přímo na PLC.

FOXON s.r.o. & Jaroslav Blažek2.1 ZALOŽENÍ PROJEKTU VE WINCC FLEXIBLE

Než se dostaneme k nahrání funkčního projektu do HMI, je nezbytné provést nějaké základní nastavení, abychom měli funkční spojení s PLC, texty se správně zobrazovaly a podobně.


Kurz programovani Siemens PLC S7 STEP7 foxon 2 2

Pro nový projekt můžeme využít průvodce, neboli Wizard, ale my zůstaneme u klasického založení projektu. Proč – to uvidíme dále, ale klidně si průvodce vyzkoušejte, kdykoliv můžete projekt vymazat.


2flexible02

Jediné, co pro založení projektu potřebujeme vědět, je typ použitého HMI. Po potvrzení výběru software vygeneruje vše potřebné v novém projektu, můžeme ještě vybrat verzi firmware (operačního systému) v HMI, což je velmi důležité, jak uvidíme dále při nahrávání aplikace do panelu.

Změnu typu HMI můžeme provést kdykoliv i v hotovém projektu. Vhodné je ale mít jasno od začátku, jiné velikosti HMI mají také jiné rozlišení obrazovky a hotové obrázky pak máme malé nebo naopak velké. Vše si ukážeme později. Protože se jedná o dotykový panel, budeme se nejdříve věnovat prvkům, které můžeme ovládat dotykem na obrazovce, funkční tlačítka F1 až F8 ve spodní části panelu si necháme na později.


2flexible03

Nový projekt ve WinCC Flexible a celkové prostředí nabízí vlevo okno se stromovou strukturou projektu, uprostřed náhled HMI obrazovek, pod ním pak detailní vlastnosti každého vybraného objektu. Vpravo pak najdete nástroje pro vkládání jednotlivých objektů.

Tolik teorie, vše si vyzkoušejte prakticky, každá část se dá od plochy odpojit a zobrazit jako samostatné okno, není ale vždy nejjednodušší vrátit vše zpět. Klikněte si na ikonu špendlíku a uvidíte, co vše umí.


2flexible04

Stromová struktura projektu je velmi důležitá, dává nám přehled o všem, co jsme použili a co máme v projektu. Počínaje obrazovkami, přes tagy, spojení na PLC, alarmy, receptury, texty a grafiku, uživatele, v neposlední řadě jazykové nastavení projektu, tedy texty, které se budou zobrazovat na HMI, abychom jim rozuměli.


2flexible05

Každá obrazovka krom jiného má ve vlastnostech svůj název, číslo a barevné pozadí. Pozor na zatržítko Use template, které nám říká, že na obrazovce bude zobrazeno vše, co jsme si vložili na template obrazovku. To je vlastně šablona, která se používá pro všechny obrazovky, a právě touto volbou si vybereme, jestli chceme mít na naší obrazovce zobrazeno navíc to, co máme na šabloně. Nebo také nemusíme tuto funkci vůbec využít. Záleží jen na nás.


2.2 JAZYKOVÉ NASTAVENÍ PROJEKTU

Množství jazykových variant není nijak výrazně omezeno, v praxi se však u nás využívají pouze ty nejběžnější. My se naučíme, jak vytvořit dvojjazyčný projekt, v rámci výcviku si můžete přidávat a ubírat další jazyky, jak potřebujete.


2flexible10

Není nic horšího, když si připravíte projekt dopředu a zvolíte si nevhodně jazyk nebo font. Po nahrání projektu do HMI totiž texty občas vypadají trochu jinak, nebo dokonce jsou bez diakritiky. Standardně je nastaven jako výchozí jazyk angličtina, proto si v jazykovém nastavení přidáme češtinu zaškrtnutím patřičného políčka a překontrolujeme správné nastavení také v roletovém menu v horní části obrazovky.


2flexible11

To ale ještě nic neznamená, pokud v nastavení zařízení neoznačíme, že chceme používat oba jazyky. Velkými šipkami si posuneme češtinu úplně nahoru, tedy bude to náš prioritní jazyk před angličtinou.


2flexible12

Nejvyšší čas umístit na obrazovku nějaký text. To se dělá vložením textového pole z nástrojů v pravé části WinCC flexible. Stačí jej přetáhnout myší na obrazovku.

Ostatní objekty nás zatím nebudou zajímat, vše postupně přijde.


2flexible13

Text v poli máme v jazyku, který je zvolen v roletovém menu v nástrojové liště WinCC Flexible. Tady se často zapomene přepnout nastavení do správného jazyka, a pak zoufale hledáte, proč žádný text na obrazovce není.


2flexible14

Proto si zkontrolujeme nastavení a přepneme vše do češtiny. Textové pole má ve svých vlastnostech další a další možnosti nastavení počínaje barvami, rámečkem, blikáním animacemi a podobně. V praxi je výhodné si na jednom textovém poli nastavit vše potřebné, tedy font, velikost písma, barvy a podobně. Následně již pro další texty jen toto pole kopírujeme na obrazovce přes schránku s nastavenými vlastnostmi.


2flexible15

Praktické upozornění. I když to svádí používat ve vlastnostech textového pole funkci automatického přizpůsobení rozměru pole textu, je vhodnější tuto volbu vypnout. Ne vždy se totiž začátek písma v poli zobrazí celý, a pokud si poskládáte několik textů pod sebe s jiným barevným pozadím, tak to nevypadá dobře. Vyzkoušejte si to sami.

Často se stane, že i když potřebujete dva jazyky a vytváříte projekt v češtině, zapomínáte si každé pole přepnout do druhého jazyka, potom pak v HMI místo druhého textu máte jen prázdno. Na to je potřeba dát pozor, abyste se nemuseli pak vracet a texty doplňovat.

Pro už více pokročilé uživatele si připomeneme, že všechny texty se dají exportovat do souboru, přeložit a importovat zpátky do projektu.


2.3 PŘEPÍNÁNÍ TEXTŮ NA OBRAZOVCE HMI PANELU.

Když už jsme došli tak daleko, že máme připraven náš první text na obrazovce v projektu WinCC Flexible, budeme muset vyřešit, jak jej pak v aplikaci budeme přepínat.


2flexible20

Využijeme k tomu prvek tlačítko, neboli button, který vložíme na obrazovku opět přetažením myši z nástrojů vpravo. Toto tlačítko má po jeho označení opět spoustu vlastností, které si klidně prozkoumejte.

Jedná se o jeden z nepoužívanějších prvků v každé HMI aplikaci, neboť se mu dá přiřadit velké množství funkcí.


2flexible21

Například text, který je na tlačítku, si zkuste editovat, máte možnost nastavit text pro tlačítko v klidu a jiný pro stisk tlačítka. Nebo taky žádný.

Použití obrázku na tlačítko, což je velmi efektní, si ukážeme za chvíli.


2flexible22

Co má naše tlačítko po stisku dělat, definujeme v jeho vlastnostech, kde si vybereme, zda se má funkce vyvolat po stisku, kliknutí, nebo třeba změně stavu. Je to jasné z obrázku. Funkci pak vybereme z menu vpravo, chceme změnit jazyk, tak tedy SetLanguage.


2flexible23

Podmenu nastavení jazyka nám pak nabídne, jak jej chceme změnit. Toggle znamená, že se jazyk přepíná při každém stisku tlačítka, další varianty bychom použili třeba pro více tlačítek.

Je to všechno velmi intuitivní a hlavně to má logiku.


2.4 PŘIŘAZENÍ GRAFIKY K OVLÁDACÍMU TLAČÍTKU


2flexible30

Výše uvedené tlačítko je již funkční a po nahrání do panelu bude vše fungovat, jak uvidíme za chvíli. Ovšem efektnější je mít na tlačítku obrázek, symbol, prostě grafiku, která nám symbolizuje funkci tlačítka. Jeden obrázek jsme si zobrazili v prohlížeči hlavně pro to, abychom viděli jeho rozměr 53×38 pixelů.


2flexible31

My jsme vzali obrázek z nějakého našeho předešlého projektu, a vy si jej vytvořte v běžném grafickém editoru a uložte v patřičném formátu. WinCC Flexible stejně jako většina ostatních nástrojů akceptuje běžné grafické formáty. Máme tady BMP, pro využití průhlednosti některé barvy zvolte formát GIF.

Projděte si standardní grafické obrázky k dispozici v knihovně prvků WinCC flexible Image Folders.

Tohle budeme využívat velmi často, takže si někde v PC založte složku s obrázky, které chcete používat v projektu, budete si tam pak přidávat podle potřeby. Hlavně pak v nástrojích nastavte pro grafiku cestu k té své složce přes menu NewLink. Jak si tam budete přidávat obrázky a vytvářet další složky, tak se bude vše automaticky objevovat ve stromové struktuře. Vložení do projektu se pak jako obvykle provádí přetažením myší.


2flexible32

Abyste nemuseli znovu definovat tlačítko pro přepínání jazyka, jednoduše si naše již vytvořené přes schránku zkopírujeme a umázneme text.

Všechny vlastnosti a funkce tlačítka zůstaly samozřejmě stejné.


2flexible33

Jak bylo uvedeno výše, nyní z knihovny grafiky na tlačítko přetáhneme náš obrázek, je to jednoduché a rychlé. Existují i další možnosti, jak dostat grafiku na tlačítko, najděte si je a vyzkoušejte třeba přímo v jeho vlastnostech.

Pozor, všimněte si, že velikost plochy tlačítka neodpovídá úplně přesně velikosti obrázku, který je trochu rozmáznut. O tom jsme si již říkali, souvisí to s rozlišením displeje a je nutné, aby veškerá grafika v podstatě sedla pixel na pixel.


2flexible34

Tady právě naopak proti textovému poli využijeme funkci přizpůsobení velikost objektu – tlačítka, grafice povolením vlastnosti Auto-sizing. Pak se tlačítko nastaví přesně podle velikosti obrázku a vše bude na HMI bezvadně viditelné.

Zkuste si tlačítko s grafikou ještě jednou zkopírovat a nastavte jeho velikost jinak. Po nahrání projektu do HMI uvidíte ten rozdíl.

Vyzkoušejte si na jednom buttonu ideální velikost a pak všechny obrázky pro tohle použití vytvářejte ve stejné velikosti, třeba jako my 53×38 pixelů. Proto jsme si v prvním díle kurzu říkali, že je nutné znát rozlišení displeje, neboť pokud si dopředu uděláte obrázky malé nebo velké, jejich zmenšení, respektive zvětšení v projektu pak vypadá na displeji velmi škaredě. Musíte se vždy trefit pixel na pixel!


2.5 NASTAVENÍ SPOJENÍ MEZI HMI A PLC.

Než nahrajeme aplikaci do HMI, musíme v ní nastavit spojení na PLC, můžeme mít připojeno jedno, nebo i několik. Fungovalo by nám to i bez toho, ale pak použití celého HMI ztrácí smysl.


2flexible40

Veškeré nastavení je přístupné z levé stromové struktury projektu, kde vybereme položku spojení, tedy Connections. V novém projektu nemáme v hlavním okně samozřejmě definované žádné spojení. Stačí ale kliknout na řádek ve sloupečku Name a okamžitě se nám jedno spojení vytvoří.


2flexible41

Přejmenujeme si jej na S7-1200, neboť HMI bude spojeno s tímto PLC. V roletovém menu vybereme driver. Tady vidíte jednu zajímavost, WinCC Flexible nabízí pro tento HMI panel pouze tyto drivery, nastavení pro S7-1200 není. To nám ale vůbec nevadí, neboť my víme, že protokol a syntaxe tagů proměnných je stejná jako u S7-300/400. Neplatí to ovšem plně, třeba takové časovače a čítače jsou přístupné v S7-300 jinak než v S7-1200. Tyto rozdíly nám nevadí, pro naše účely bude S7-1200 stačit.

Pro spojení s klasickou S7-300/400 je ale nezbytné mít sestavu doplněnou o komunikační procesor CP, neboť tyto PLC nemají Ethernet port. Nebo použít centrálu s PROFINET rozhraním. V parametrech nastavení interface máme totiž na výběr pouze Ethernet. Platí to i pro starší S7-200, kterou taky musíme v případě použití s tímto HMI, vybavit komunikačním Ethernet procesorem.


2flexible42

V poslední řadě zbývá nastavit Ethernetové adresy obou zařízení. Jak jsme si stanovili, 110 je HMI a 100 je PLC, u kterého upřesníme ještě rack a slot, tedy pozice v sestavě. Jestliže tohle nevíme z hlavy, podíváme se do hardwarové konfigurace PLC. Nebo zvolíme metodu pokus-omyl a nastavíme vše zkusmo.


2flexible43

Vždy před downloadem aplikace do panelu si WinCC flexible projekt zkompiluje, pokud najde chyby, nahrávání se nespustí. My si ale spustíme kompilaci samostatně ještě před nahráváním, abychom viděli, co máme dobře a co špatně. Slouží k tomu označené tlačítko s fajfkou. Průběh kompilace na Vás vykoukne v samostatném okně, v praxi bývá i mnoho varování, které ale neznemožní nahrání a chod HMI. Pouze errory musíme opravit, aby nám vše fungovalo.

Nezapomínejte si projekt pravidelně ukládat.

Tak a konečně jsme se dostali k našemu HMI panelu.


2.6 PARAMETRY KOMUNIKACE U HMI PANELU KTP1000 BASIC PN


2flexible50

Po zapnutí nového HMI nastartuje operační systém a poté pouze tato nabídka. Transfer aktivuje přenos aplikace z WinCC flexible do HMI, Start pak spouští samotnou aplikaci a Control Panel obsahuje právě nastavení, které potřebujeme. KTP1000 Basic PN pohání vlastní Siemens operační systém, neběží na něm tedy žádné Windows CE.

Otázkou jak na to, pokud v HMI je již nějaký cizí projekt a my jej chceme pouze přehrát, se budeme zabývat v dalším díle s využitím systémových funkcí.


2flexible51

Takže spouštíme Control Panel a v něm pouze jedno potřebné menu a to Transfer. Musíme totiž v HMI nějak nastavit IP adresu a pak možnost nahrávání aplikace.


2flexible52

Velmi důležité nastavení, překontrolujte zapnutí obou voleb. První totiž uvolňuje komunikační kanál (u HMI, která mají více rozhraní, si tyto nastavujete taky zde) a druhé dálkové ovládání HMI, což není nic jiného, než automatické zavření běžící aplikace, nahrání nové do panelu, a to vše po povelu Transfer z WinCC Flexible.

Pokračujeme dále tlačítkem Advanced.


2flexible53

Tady už konečně nastavíme IP adresu našeho panelu přesně podle toho, jak jsme si ji zvolili v projektu WinCC Flexible.

Můžeme také nechat přidělovat IP adresu přes DHCP server pokud nějaký v síti máme, nebo pokud tohle preferujeme.


2flexible54

Všechno potvrdíme OK a dostaneme se opět do hlavního menu HMI. Jen připomínám, že zatím nemáme v HMI nahrán žádný projekt, takže přes Transfer aktivujeme nahrání naší aplikace do HMI.

Transfer nám ale pouze spustí okno, kde uvidíme, že HMI bude čekat na data z WinCC Flexible, tedy se přesuneme k notebooku a spustíme nahrávání také tam.


2.7 NAHRÁNÍ PROJEKTU DO HMI


2flexible60

Protože jsme si všechny zařízení na síti zapojili přes switch, stačí jakýkoliv obyčejný ze šuplíku, ověříme si na PC nějakou aplikací přítomnost všech účastníků.

Pro vysvětlení adresa 200 je náš notebook, 100 a 110 již známé HMI s PLC, no a jednička je právě náš switch. Tento obyčejný přepínač používáme jen nyní, pro profesionální zapojení je nezbytný průmyslový přepínač, třeba Siemens řady Scalance.

 


2flexible61

Protože HMI stále čeká na data z WinCC Flexible, spustíme přenos přes označenou ikonu a v okně parametrů nastavíme IP adresu HMI. Pokud bychom přidělovali adresu DHCP serverem, zadáme do pole název HMI.


2flexible62

Jestliže máme sice nové, ale zároveň třeba starší HMI ze skladu, nemusí být operační systémy shodné. Máme na výběr dvě možnosti, přerušíme nahrávání a ve stromovém menu projektu Device settings v typu zařízení opravíme verzi operačního systému v projektu tak, aby byla shodná se skutečností.

Druhá možnost je, že pokračujeme dále, WinCC Flexible nejprve aktualizuje operační systém v HMI a následně do něj nahraje naši aplikaci.


2flexible63

Zvolili jsme druhou možnost a o probíhající aktualizaci operačního systému nás informuje malé okno WinCC Flexible. V případě shodných OS software WinCC Flexible zahájí přímo nahrání aplikace do HMI.


2flexible55

Podobná informace o průběhu nahrávání probíhá také na připojeném HMI.


2.8 KONTROLA FUNKCÍ PROJETU PŘÍMO NA HMI PANELU


2flexible56

Po úspěšném nahrání a spuštění aplikace na HMI zkontrolujeme, zda funkce, které jsme si vytvořili v projektu HMI a na panelu, správně fungují. Stačí se dotknout jednoho z tlačítek a text v češtině se změní na angličtinu a naopak. Obě tlačítka fungují shodně, třetí tlačítko, které máte uměle zvětšeno nebo zmenšeno, u nás není.


2flexible58

Pokud máte zapojeno všechno jako my, můžete si do HMI nahrávat opravené projekty podle libosti, není již nutné cokoliv na panelu nastavovat, stačí ve WinCC Flexible aktivovat funkci Transfer. Jak bylo uvedeno, celý přenos proběhne automaticky, tedy dojde k ukončení běžící aplikace, nahrání nové a její spuštění. Protože máme zatím jen jednoduchý projekt, vše proběhne velmi rychle.


Jestliže vám výše uvedené připadalo velmi detailní, tak je to proto, že spojení a přenos aplikace do HMI musíte mít v krvi, nebudete se později zabývat tím, jak něco v parametrech spojení opravovat a bádat, proč to nejde. Tohle je vždy první podmínka úspěšné práce s jakýmkoliv HMI panelem. Vyzkoušejte si také práci ve WinCC Flexible, manipulaci s okny, zobrazování nástrojů a vlastností jednotlivých objektů. Příště už si ovládání WinCC Flexible nebudeme ukazovat tak detailně, ale posuneme se kousek dále, naučíme se využívat důležité systémové nástroje HMI a následně již zobrazit proměnnou z PLC na obrazovce.

Autor: Jaroslav Blažek, blaja.cz


Užitečné odkazy k tématu 2. dílu WinCC Flexible

HMI panely Siemens, přehled česky

WinCC flexible přehled česky

Průmyslové switche KYLAND

Související produkty

2 975.40 Kč (bez DPH)
8 775.00 Kč (bez DPH)

Novinky
z naší firmy

Stačí 2 e-maily měsíčně a neunikne vám nic podstatného. 
Přihlaste se a každou druhou středu čtěte přímo ve své poště.

Váš e-mail je u nás v bezpečí. Vždy ctíme Zásady zpracován osobních údajů.

Společnost FOXON je držitelem certifikátu ISO 9001:2015

Sledujte nás i na sociálních sítích.

Made by FOXON s.r.o. © 2019

Rychlý dotaz


Typ vašeho dotazu